Skvělá komunita

Základním kamenem Electry je její skvělá komunita. Celý tým je tvořen uskupením dobrovolníků z celého světa. Každý se snaží v rámci svých schopností přispět svou měrou a zhodnotit tak své investice do projektu. Jakýkoliv investor se tak může stát členem týmu.